Wooncoöperatie

Streven naar een wooncoöperatie

cooperatie_akropolistoren-150x150In lijn met de landelijke ontwikkelingen is er een convenant getekend met woningbouwvereniging De Alliantie om te streven naar een wooncoöperatie, waaruit kan voortvloeien dat de bewoners van de Akropolistoren gezamenlijk huurder worden van alle 86 woningen in de toren.

De bewoners zullen in deze constructie zowel lid als huurder zijn van de wooncoöperatie. Die zal worden bestuurd door een ledenraad en een gekozen bestuur. In deze vorm hebben de bewoners zeggenschap over het beheer van het gebouw en dragen de verantwoordelijkheid het gebouw goed te onderhouden. Ook kan de wooncoöperatie ingezet worden om individuele kosten te drukken door bijvoorbeeld afspraken te maken met dienstverleners en collectieve inkoop.

Op dit moment is de wooncoöperatie nog in oprichting (i.o.) en daarmee ook het bestuur en de ledenraad.
De wooncoöperatie zal een woongemeenschap op humanistische grondslag vormen. Er wordt naar gestreefd om mensen bij elkaar te brengen die met elkaar in harmonie willen wonen, in een omgeving waar iedereen zich gewaardeerd weet, waar omkijken naar elkaar, goed nabuurschap en eenzaamheidsbestrijding kernwaarden zijn en waar iedereen vooral zichzelf kan zijn.