Vereniging Akropolis Amsterdam

Vereniging Akropolis Amsterdam

Opgericht op 27 mei 2008.

Doel van de vereniging is om een of meerdere Akropolis complexen voor levensloopbestendig wonen in de regio Amsterdam te realiseren en een inspiratiebron te zijn voor zorginstellingen waarbij de visie van Humanitas als richtsnoer dient.
De Vereniging Akropolis is erin geslaagd om samen met wooncorporatie De Alliantie een Akropoliscomplex te bouwen op het Zeeburgereiland.
Het wordt een 14 verdiepingen hoge toren. Binnenkort komen tekeningen van de indeling per verdieping beschikbaar. Op de begane grond komt een ‘huiskamer voor de buurt’ met o.a. een buurtrestaurant.

Overeengekomen is dat de helft van de 86 woningen sociale woningbouw wordt met een huur van maximaal € 710,- per maand (prijspeil 2016). De andere helft is bestemd voor het laag-middensegment in de vrije sector en wordt verhuurd voor maximaal € 990,- per maand (prijspeil 2016). Daarbij komen uiteraard energiekosten en een maandelijks bedrag voor service en gemeenschappelijke voorzieningen.

De oplevering is gepland in de zomer van 2017. Om in aanmerking te komen voor een woning in de Akropolistoren moet u lid worden van de Vereniging Akropolis Amsterdam. De jaarlijkse contributie bedraag € 10,- die u kunt overmaken op bankrekeningnummer NL 48 INGB 00005 3964 00. Tevens moet u zich als gegadigde aanmelden via het inschrijfformulier op de Contactpagina.

Wat betekent wonen in een Akropoliscomplex?
Wonen in een Akropoliscomplex betekent dat de bewoner de regie houdt over zijn eigen leven en bij eventuele ondersteuning of zorgbehoefte zelf een belangrijke rol speelt.
Hierbij gelden twee lijnen: de individuele en de gezamenlijke lijn. De individuele lijn houdt in dat de bewoners zelf beslissingen nemen en baas in eigen huis zijn. De gezamenlijke lijn houdt in dat men graag met elkaar activiteiten onderneemt, erbij wil horen, ook bij de stedelijke samenleving.

Hierin past een ruime eigen woning, met zorg en dienstverlening in de buurt en een omgeving die uitdaagt, prikkelt, afwisselend is en een variëteit aan voorzieningen biedt.
Levensloopbestendig wonen houdt in dat je er de rest van je leven kan blijven wonen, ook als je ziek of hulpbehoevend wordt.
Het Akropoliscomplex wordt een huis van humanistische signatuur, waarin overigens iedereen welkom is en zich gerespecteerd weet. Van de bewoners zal worden gevraagd de humanistische waarden te onderschrijven.

bron: Vereniging Akropolis Amsterdam