Folder Akropolistoren

De Akropolistoren, eigentijds wonen voor 55plussers

Wonen in een modern appartement aan het Buiten-IJ.

Dat is binnenkort mogelijk in de Akropolistoren op het Zeeburgereiland in Amsterdam.

Op dit eiland bouwt wooncorporatie De Alliantie voor de Vereniging Akropolis een woontoren met 86 woningen voor 55-plussers. De helft daarvan krijgt een huur in de sociale sector (max. € 710), de andere helft zijn vrije sector huurwoningen (max. € 990) voor mensen met een middeninkomen. Voor beide typen woningen gelden inkomensgrenzen.

artistimpression_akropolistorenDe Toren
De woningen in de Toren hebben een vloeroppervlak van tussen de 50 en 90 m2, een eigen balkon en inpandige bergruimte. Onder het gebouw is een parkeergarage met een beperkt aantal (betaalde) plekken voor de vrije sector huurwoningen. Wie op straat wil parkeren kan een vergunning bij de gemeente aanvragen. Huurders uit de vrije sector, die geen betaalde parkeerplaats in de garage bezitten, krijgen die vergunning niet.

Een uniek project
De Akropolistoren is een uniek project op een unieke plek, waar ouderen met een humanistische levensvisie op ongedwongen wijze samen kunnen wonen. In de toren is iedere bewoner ‘baas in eigen huis’, maar er zijn ook gemeenschappelijke doelstellingen, zoals een ‘goed nabuurschap’ en met elkaar activiteiten willen ontplooien. Hiervoor biedt de benedenverdieping mogelijkheden, waarin onder meer een ‘huiskamer van de buurt’ en een huisartsenpraktijk zijn gepland. Deze voorzieningen zijn voor iedereen in de buurt toegankelijk. Over het beheer van de woonverdiepingen worden gesprekken gevoerd met wooncorporatie De Alliantie. Er wordt naar gestreefd een wooncoöperatie op te richten voor de bewoners die daarmee een grote mate van zeggenschap krijgen over het beheer, onderhoud en verhuur. Zo’n coöperatie zou voor meer zaken zorgen waar de bewoners dat nodig vinden, zoals bij hulp bij het huishouden. Wellicht kunnen ook individuele wensen en collectieve diensten aan elkaar gekoppeld worden. Wilt u over dit soort zaken meedenken? Meldt u zich dan aan bij de Akropolistoren.

Vereniging Akropolis Amsterdam
De doelstelling van de vereniging Akropolis is om een of meerdere Akropoliscomplexen voor levensloopbestendig wonen in de regio Amsterdam te realiseren. Tevens wil zij een inspiratiebron zijn voor wooncollectieven die het humanisme als richtsnoer hebben.
Na het aanbod van De Alliantie om de Akropolistoren te bouwen, is er een groep kwartiermakers gevormd die samen met het bestuur een op Amsterdamse leest gebaseerde moderne woonvisie tracht te realiseren. Het motto luidt ‘Op je zelf wonen, maar toch met elkaar’.

De omgevingbouw-akropolistoren_juni-2016
De Akropolistoren is voorlopig het hoogste gebouw van het Zeeburgereiland. Een fantastische plek voor (jonge) ouderen die van een levendig en weids uitzicht houden over het water. Het pand ligt aan de dijk langs het Buiten-IJ en de weg naar de Schellingwouderbrug. Ernaast komt de Generaal, een woontoren van negen lagen. Achter het Akropolis complex bouwt De Alliantie een woonwijk voor zo’n 600 huishoudens. Op Zeeburgereiland is iedereen welkom: zelfbouwers, kunstenaars, studenten én ouderen.

Als de Akropolistoren wordt opgeleverd zullen er nog niet veel winkels zijn. Voor het openbaar vervoer moet vijf minuten gefietst worden of een wandelingetje van een kwartier worden gemaakt naar de haltes van tram 26 of bus 37. Er wordt naar gestreefd naar openbaarvervoer in de buurt.

Waarom de Akropolistoren?

Kiezen voor de Akropolistoren houdt in:
– wonen in een modern appartement op een plek aan het Buiten-IJ met levendige scheepvaart, talloze vogelsoorten en veel groen.
– willen meehelpen een nieuw woonconcept vorm te geven waarin naast praktische zaken ook aandacht voor elkaar hoog in het vaandel staat.
– dat de bewoners in veel gevallen in de eigen woning kunnen blijven wonen.
– dat de bewoners de humanistische waarden onderschrijven.

Inschrijving
Om in aanmerking te komen voor een appartement in de Akropolistoren moet u lid worden van de Vereniging Akropolis Amsterdam. De jaarlijkse contributie bedraagt € 12,- die u kunt overmaken op bankrekeningnummer NL48 INGB 0005 3974 00.
Tevens moet u zich als gegadigde aanmelden door een het aanmeldformulier in te vullen die u kunt vinden op de contactpagina van website van de Vereniging Akropolis Amsterdam.