Er komen woningen voor ouderen in Oost

Ouderen Adviesraad Oost_logoWoningen voor ouderen in Watergraafsmeer en op Zeeburgereiland
Wij voorspellen een fors debat in de gemeenteraad, zo liet de Ouderen Advies Raad Oost (OAR) voor de zomervakantie al weten. Nu de Eerste Kamer de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) heeft aanvaard en de wet dus rechtskracht heeft, komt het debat over de invulling daarvan in elke gemeente op gang. De OAR is door de deelraad ingesteld en geeft gevraagd én ongevraagd advies aan het bestuur over alle aangelegenheden op het terrein van het welzijn van ouderen.
In Amsterdam ligt de invoering van de WMO ingewikkeld, mede doordat er instanties zijn die al van alles hebben ingevuld en er in verschillende ‘proeftuinen’ ook al van alles besloten wordt, terwijl het Nieuw Amsterdams Zorgstelsel (NAZ) nog niet eens echt is geformuleerd. De Ouderenraad maakt zich hier zorgen over.

Woningen voor ouderen
We hebben ook goed nieuws: zowel de bouw van ruim 80 voor ouderen bestemde woningen (in de sociale sector) in de Watergraafsmeer, als ook de voorgestane bouw van eenzelfde aantal van die woningen op het Zeeburgereiland krijgt steeds meer gestalte. Van de woningen op het Zeeburgereiland (de Akropolistoren) is de helft bestemd voor de sociale sector, de andere veertig huurwoningen zijn wat duurder. U kunt zich nu al melden als gegadigde. Een enthousiaste groep kwartiermakers (zie foto) zal u graag ontvangen. Kortom: u wordt dringend verzocht om mee te doen. Informatie kunt u lezen via Kwartiermakers@akropolistoren.nl.

Er is ook goed nieuws: er komen woningen voor ouderen in Oost
bron: debrugkrant.n