Contact-oud

Vereniging Akropolis Amsterdam

lid worden_VAA_130x80
Voor de realisatie van een of meerdere complexen zoekt de Vereniging Akropolis Amsterdam (VAA) samenwerking met lokale overheden, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Omdat de macht van het getal telt, hebben we u als lid nodig.
Voor € 12,- per persoon per jaar kunt u lid worden van de Vereniging Akropolis Amsterdam.

Eerste paal Akropolistoren op 15 oktober 2015

1ste project_VAA_130x80
Na de eerste paal wordt door de Alliantie en het bestuur van de Vereniging in overleg met mogelijk toekomstige bewoners gewerkt aan de verdere voorbereiding van een woongemeenschap voor 55-plussers (!) in een Akropolis complex op het Zeeburgereiland.

Een toren van 14 verdiepingen hoog

De helft van de 86 woningen wordt bestemd voor sociale woningbouw met een maximale huur van
€ 710,68 per maand (prijspeil 2017). De andere woningen vallen in de vrije sector huurwoningen.
Van € 900,- tot € 972,- per maand (prijspeil 2017). Er komen natuurlijk wel extra maandelijks kosten bij voor service en voor de gemeenschappelijke voorzieningen.
*Voor de woningen in de sociale huursector in de toren geldt een maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van € 36.165,- (prijspeil 2017)
*In 2017 wordt gekeken naar uw belastbaar inkomen over 2015.
**Voor de woningen in de vrije sector in de toren geldt een minimaal belastbaar inkomen van € 38.000,-  maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van € 55.000,- (prijspeil 2017)

De oplevering is gepland in eind zomer van 2017. Heeft u interesse in de Akropolistoren?
Meld u zich dan via de contactpagina op website van de Vereniging Akropolis Amsterdam. Zodat u zeker weet dat u verdere informatie over het wonen in de toren ontvangt.

Aanmeldformulier Akropolistoren

contact_VAA_130x80
De vereniging Akropolis heeft ten doel: Het voorbereiden en het (doen) realiseren van één of meer Akropolis-complexen voor levensloopbestendig wonen in de regio Amsterdam. Op haar site vind u achtergrondinformatie, visie en verenigingsnieuws alsmede de contactpagina waar u onderstaande contact- en aanmeldformulieren vindt.
  • 1] Contactformulier voor Vereniging Akropolis Amsterdam
  • 2] Contactformulier voor vragen over de Akropolistoren
  • 3] Aanmeldformulier lidmaatschap
  • 4] Aanmeldformulier lidmaatschap en aanmelden voor Akropolistoren
  • 5] Aanmeldformulier interesse voor Vereniging en Akropolistoren